menusearch
samaakilam.ir

پرسش های متداول

به وب سایت رسمی کلینیک تخصصی شنوایی و سمعک مرکزی ایلام خوش آمدید

آیا ارزیابی شنوایی قبل از تجویز سمعک انجام میشود ؟

در تمامی موارد برای تجویز سمعک در کلینیک شنوایی و سمعک مرکزی ایلام، ارزیابی های کاملی از سیستم شنوایی انجام میشود

مهمترین بخش از تجویز سمعک ارزیابی شنوایی میباشد

ارزیابی شنوایی الگوی کاهش شنوایی را مشخص میکند و متخصص شنوایی بر اساس این الگو سمعکهایی را که کاربر میتواند از آنها استفاده کند را به بیمار معرفی میکند.

کلینیک تخصصی شنوایی و سمعک مرکزی ایلام